Efekty stażu uczniów stolarstwa

25 Kwiecień 2022, wyświetleń: 258,

Podsumowanie


W ostatnich dniach odbyły się spotkania podsumowujące efekty i rezultaty stażu uczniów stolarstwa, który odbył się w Centrum Kształcenia w Götz w marcu br. W stażu zrealizowanym w ramach projektu ,,Nowe kompetencje dzięki stażom zagranicznym’’ z programu Erasmus+ wzięło udział 10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie oraz 6 uczniów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.
Dnia 21 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, w którym udział wziął m.in. pan Tomasz Wika – Dyrektor WIR w Poznaniu. W spotkaniu w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, które odbyło się dzień później, udział wziął natomiast pan Marek Skoraszewski – Zastępca Prezesa WIR w Poznaniu i Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. 

Oczywiście nie zabrakło także uczestników stażu, którzy opowiedzieli o swoich wrażeniach i doświadczeniach wyniesionych z wyjazdu. Dodatkowo w każdym ze spotkań udział wzięli uczniowie szkół – potencjalni kandydaci kolejnych staży, które odbędą się już jesienią.

Podczas spotkań uczniowie zaprezentowali, czego mieli okazję nauczyć się podczas trwającego trzy tygodnie stażu. Szczególną uwagę zwrócili na umiejętności i kompetencje, które nabyli dzięki zagranicznej praktyce, a które niekoniecznie mają okazję wykonywać podczas codziennej pracy w zakładach rzemieślniczych, gdzie odbywają praktyczną naukę zawodu. Wśród takich umiejętności wymienili m.in. obróbkę ręczną drewna. Podkreślali także, że dużym atutem była dla nich praca z maszynami do obróbki drewna takimi jak piły, frezarki czy szlifierki, podczas której bardzo podkreślane były zasady BHP, co przyczyni się w przyszłości do zwracania przez nich większej uwagi na bezpieczeństwo podczas pracy.
Uczniowie zaprezentowali także zdjęcia przedstawiające efekty ich pracy, czyli wykonane przez nich przedmioty z drewna: skrzynkę, wieszak ścienny, wieszaki na ubrania oraz stolik z szachownicą oraz fugą krzyżową.
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że staż był dla nich bardzo pozytywnym i wzbogacającym przeżyciem, nie tylko pod względem nabytych umiejętności zawodowych, ale także pod względem kulturowym, ponieważ w weekendy mieli okazję zwiedzić Berlin oraz Poczdam i dowiedzieć się więcej nt. kultury i historii Niemiec.
Spotkania były także doskonałą okazją, aby pogratulować uczestnikom pomyślnego ukończenia stażu oraz wręczyć im zaświadczenia uczestnictwa oraz dokumenty Europass-Mobilność potwierdzające nabyte przez nich kompetencje.
Udział w stażu z pewnością dał uczniom wiele dobrego umożliwiając im m. in. podniesienie kompetencji zawodowych i kulturowych oraz zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy. Natomiast pozytywne głosy i wrażenia z wyjazdu przekazane przez uczestników z pewnością zachęcą innych uczniów do udziału w stażach zagranicznych w przyszłości.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za współudział wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu z RSZCRR w Koninie oraz z ZSP nr 3 w Gnieźnie.

 

Judyta Wolniaczyk
 


Ankieta