" />
" />
 

Edukacja bez barier

20 Październik 2010, wyświetleń: 5290, REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw i Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER realizatorzy projektu pt. „Edukacja bez barier – program szkoleniowy wspierający kształcenie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych“ finansowanego ze środków podprogramu Leonardo da Vinci, mają zaszczyt zaprosić na konferencję „LearnCoaching odpowiedzią na wyzwania wobec nauczania w XXI wieku”. Konferencja odbędzie się dnia 22 października 2010r. w Poznaniu w Wielkopolskiej Izbie Rzemieslniczej (w godz. 11:00 – 15:00)

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób zaangażowanych zarówno w kształcenie nauczycieli i trenerów jak i osób z niskimi kwalifikacjami.

Trudno mówić o efektywnym uczeniu się, bez zwrócenia uwagi na mechanizmy, którymi rządzi się mózg. To stwierdzenie leży u podstaw koncepcji LearnCoachingu. Koncepcja ta, rozwinięta przez Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen z Ulm- instytucję specjalizującą się
w wykorzystaniu osiągnięć nauk o funkcjonowaniu mózgu w nauczaniu, została przetransferowana
do Polski w ramach projektu „Edukacja bez barier”. Polscy realizatorzy projektu nie tylko zaadaptowali koncepcję do warunków polskich, ale opracowali też program szkolenia dla osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych i osób o niskich kwalifikacjach. LearnCoaching nie jest kolejną supermetodą, ale podejściem do nauczania, rozumianego jako tworzenie optymalnych warunków do uczenia się.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
• wyzwania stojące przed nauczaniem w XXI wieku oraz zmieniająca się w tym kontekście rola nauczyciela,
• neuronakowe podstawy uczenia się
• sytuacja i problemy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• koncepcja LearnCoachingu,
• założenia i rezultaty projektu transferu innowacji „Edukacja bez barier”.


Będzie także czas na dyskusję czy LearnCoaching może być odpowiedzią na wyzwania wobec nauczania w XXI wieku.

Monika Nowicka

LearnCoaching - oferta na rok 2010
Tagi powiązane z wiadomością:
podnoszenie kwalifikacji zawodowychAnkieta