Dziś ostatni dzień - złóż deklarację

30 Czerwiec 2022, wyświetleń: 14930,

Wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić


Do 30 czerwca 2022 r należy złożyć deklarację!!!
Szczegóły na stronie:
 
Od 1 lipca rozpoczął się obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła w budynkach. Obejmie około pięć milionów budynków w Polsce, w tym domy, bloki, lokale usługowe i instytucje. Wyjaśniamy krok po kroku, jak to zrobić.
Obowiązek rejestracji źródła ogrzewania rozpoczął się 1 lipca szturmem na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W efekcie, złożenie deklaracji przez stronę gunb.gov.pl, graniczyło z cudem. - Pół miliona wejść na stronę położy każdy serwer  - tłumaczyła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka i zapewniała, że w kolejnych dniach to się zmieni. Rzeczywiście, od 2 lipca wróciła możliwość złożenia deklaracji przez Internet. W formie papierowej deklaracje przyjmują urzędy gmin i miast.
Do rejestracji ogrzewania zobowiązani są właściciele i zarządcy budynków, w bazie mają znaleźć się wszelkie źródła spalania paliw o mocy do 1 MW. Takich źródeł nie trzeba było wcześniej rejestrować. Zmieniła to ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
W przypadku domu jednorodzinnego deklarację składa właściciel lub współwłaściciel. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych - zarządca. Jest jednak wyjątek, jeśli ktoś na własną rękę zainstalował sobie dodatkowe źródło ciepła w mieszkaniu, np. kozę, piec czy kominek. Wówczas powinien sam je zarejestrować, albo poinformować o tym zarządcę, by ten uwzględnił to dodatkowe źródło w deklaracji składanej dla całego budynku.
Składanie deklaracji
W formularzu wpiszemy podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.
Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód.
Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.
Deklaracje należy złożyć w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. Jeśli dotyczy Poznania to:
Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.
źródło:
 
więcej informacji:

Ankieta