Zaświadczenie ukończenia przyuczenia do wykonywania pracy

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy składają do egzaminu poniższe zaświadczenie: