Zaświadczenie o zatrudnieniu

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu na podstawie wykonywania pracy w zawodzie, w którym chciałyby przystąpić do egzaminu, mogą udokumentować w/w wykonywanie zawodu na poniższym druku, który wypełnia obecny pracodawca i potwierdza cech (jeżeli kandydat lub jego aktualny pracodawca jest członkiem cechu).