Wsparcie na stracie - BGK

Wsparcie kierujemy do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.
 
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać:
studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.
 
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – kto może skorzystać:
podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
niepubliczne przedszkola i szkoły,
żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

źródłohttps://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

 

www.bgk.pl