Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie egzaminu:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE EGZAMINU CZELADNICZEGO

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony