Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie egzaminu:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE EGZAMINU CZELADNICZEGO