Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną
w zakresie egzaminu:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO