Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie egzaminu: