Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Do egzaminu sprawdzającego dopuszczani są młodociani pracownicy po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.