Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do egzaminu sprawdzającego dopuszczani są młodociani pracownicy po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.