Urok archiwalnych fotografii

Wydarzyło się...

13 września 1925

Pamiątkowa fotografia wykonana podczas uroczystości 25-lecia istnienia Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 13 września 1925 roku. Z tej okazji Izbę Rzemieślniczą (prawdopodobnie w jej ówczesnej siedzibie przy ul. Ratajczaka 26/27 w Poznaniu) odwiedzili przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Siedzą od lewej (pierwszy rząd): Cyryl Ratajski, prezydent m. Poznania,Jan Zakrzewski, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,Władysław Jewasiński, prezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (budowniczy),Czesław Klarner, minister przemysłu i handlu,Władysław Grabski, prezes Rady Ministrów,Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,Władysław Raczkiewicz, minister spraw wewnętrznych,Kazimierz Tyszka, minister kolei,Adolf hr. Bniński, wojewoda poznański,gen. Kazimierz Sosnkowski, dowódca VII Okręgu Korpusu w Poznaniu

Stoją od lewej (drugi rząd): Józef Wolsztyniak, członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (mistrz rzeźbiarski) M. Górski,Kazimierz Wawrzyniec Juszczak, syndyk Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,Franciszek Magdziarski, radca Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,dr Hempowicz, Naczelnik Wydziału Przemysłu i Handlu w Poznaniu,F. Niedbacz (?), komisarz Izby Rzemieślniczej,Konstanty Lenz, minister pełnomocny, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP,gen. Mariusz Zaruski, adiutant Prezydenta RP,St. Libera, radny miejski poznański,Jan Miklaszewski,NN, minister (?)

oprac. Michał Krupski

 

8 sierpnia 1928

Zniszczenia wojenne dotknęły nie tylko sam budynek Izby Rzemieślniczej, ale także – co było szczególnie bolesne – zbiory archiwalne i biblioteczne. Tym cenniejsze są więc zachowane wszelkie fotografie i dokumenty z okresu przed 1939 rokiem. Należy do nich zdjęcie wykonane najprawdopodobniej 8 sierpnia 1928 roku a przedstawiające prace budowlane na II piętrze gmachu (byłaby to więc obecna Sala Reprezentacyjna). Ta urokliwa fotografia obok oczywistej wartości sentymentalnej obrazuje też doskonale jak bardzo w przeciągu ostatnich dziesięcioleci zmieniła się technika budowlana oraz … ubiory murarzy.

Zdjęcie wykonał I.Puciński posiadający wówczas swój zakład fotograficzny „po sąsiedzku” przy ul. Ratajczaka 33.

oprac. Michał Krupski

 

Niewielu wie, że obok pięknego gmachu przy Alei Niepodległości, Poznańska Izba Rzemieślnicza posiadała także swoją „Chatkę” w Jastarni. Wiemy o niej niewiele: zbudowana została (na przełomie lat 20/30-tych? XX wieku) „z subwencji udzielonej przez Poznańską Izbę Rzemieślniczą” i najprawdopodobniej była bazą turystyczno-wypoczynkową dla wielkopolskiej młodzieży rzemieślniczej.

Bylibyśmy wdzięczni wszystkim, którzy chcieliby się podzielić z nami swoją  wiedzą na temat tego nadmorskiego domku!

oprac. Michał Krupski