Trzcianka

Cech Rzemiosł Różnych
Trzcianka 64-980
ul. Żeromskiego 15
tel./fax 67 216 33 15
 
Wykaz spółdzielni rzemieślniczych 
 
Spółdzielnia Rzemieślnicza - w likwidacji
64-980 Trzcianka,
ul. 27 Stycznia 85
tel. 67 216 20 82