Śrem

Cech Rzemiosł Różnych
63-100 Śrem 

ul. Kolejowa 10
tel./fax 61 283-59-53


biuro@srem.icech.pl

www.srem.icech.pl

 
Wykaz spółdzielni rzemieślniczych 
Wielobranżowa - w likwidacji
63-100 Śrem
ul. Kolejowa 9, 
tel. 61 283 42 68