Rawicz

Cech Rzemiosł Różnych 
Rawicz 63-900
ul. Wojska Polskiego 26
(wejście do budynku od ulicy Kopernika)
tel. 65 545 21 85
fax 65 546 46 37