Przydatne kontakty

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 579-29-00

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań
tel. 61 854-16-08
fax 61854-16-02


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska
Plac Wolności 18
61-39 Poznań
tel.61 626-64-00
fax 61 626-64-01
e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
tel. 61 827-05-00
fax  61 827-05-22

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
tel. 62 764-63-30
fax  62 766-33-29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3a
62-510 Konin
tel. 63 242-56-86
fax  63 242-23-47

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
ul. 17 Stycznia 4
64-100 Leszno
tel. 65 529-58-56
fax  65 529-48-41

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a
64-920 Piła
tel. 67 212-23-12
fax 67 212-72-35

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
tel. 61 845-48-02
fax 61 852-50-03

Wojewódzki Konserwator Przyrody
Al. Niepodległości 16/18
60-713 Poznań
tel. 61 854-13-63

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845-62-00
fax 61  841-10-09

Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski
Os. Rzeczpospolitej 111
61-389 Poznań
tel. 61 887-12-53

STRONY INTERNETOWE

Ministerstwo Środowiska
Warszawa

www.mos.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Warszawa

www.gios.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warszawa

www.nfosigw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
Poznań

www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-srodowiska.html

 

INFORMATORY INTERNETOWE

www.ekoinfo.pl
www.eko-net.pl
www.ekoportal.pl