Projekty Umbau And KO

Źródło finansowania: EU-Leonardo da Vinci-projekt pilotażowy, udzial wlasny

Belgia: ZAWM Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes V.O.E., IAWM - Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und KMU, AGD - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

al. Niepodległosci 2, 60-967 Poznań

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.halinco.de/umbau/