Staż zagraniczny w Niemczech

Projekt „Staż zagraniczny w Niemczech sposobem na poszerzenie umiejętności zawodowych i wyrównanie szans na europejskim rynku pracy”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-18598 pt:”, który zostanie przeprowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu (ZSO).

Projekt dotyczy dwóch 2-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer.

Staże odbędą się w terminach 02-15.10.2011 r. oraz 30.09-13.10.2012 r. w Centrum Kształcenia w Götz należącym do Izby Rzemieślniczej w Poczdamie.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

- skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia,

- pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu,

- poprawią umiejętności językowe i interkulturowe,

- będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego.

Uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu z ramienia ZSO - pani Anny Podlewskiej w terminie do dnia 17.06.2011 r.

 

formularz