Programy nauczania

Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 752,) programy nauczania dla poszczególnych zawodów dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

Poniżej zamieszczamy link na stronę internetową Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, gdzie można pobrać przykładowe programy nauczania:

programy nauczania opracowane w projektach KOWEZiU