Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu nr 2013-1-PL1-LEO01-37866 pt: ”Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu”, który zostanie przeprowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie (ZSOŚ), Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu (ZSB) oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym nr 3 w Gnieźnie (ZSP).
Projekt dotyczy realizacji pięciu 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach stolarz, mechanik i elektromechanik pojazdowy oraz fryzjer.
Staż dla uczniów stolarstwa i mechaniki pojazdowej odbędzie się kolejno w terminach od 03-23.11.2013 i 14.09-04.10.2014 r. w Centrum Kształcenia w Götz należącym do Izby Rzemieślniczej w Poczdamie.
Uczniowie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej zrealizują staże w terminach 10-30.11.2013 oraz 09-29.11.2014 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf należącym do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.
Natomiast fryzjerzy odbędą staż w terminie 18.05-07.06.2014 r. w Centrum Kształcenia w Wiesbaden należącym do Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden.
Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:
 skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia;
 pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu;
 poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
 będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego.
Uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.
Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu z ramienia:
- ZSB Pana Macieja Jóźwiaka do dnia 16.09.2013 r.
- ZSOŚ Pani Justyna Gościniak w terminie do dnia 20.09.2013 r.
- ZSP Pani Renata Stachowiak do dnia 31.10.2013 r.