Pożyczki w ramach Jeremie 2

W czasie pandemii koronawirusa każda pomoc dla przedsiębiorców jest ważna. Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2.
 
Kilka słów o JEREMIE 2
Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy unijnych województwo wielkopolskie przeznaczyło na realizację tego projektu kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.
 
Inicjatywa JEREMIE jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.
 
Oferta JEREMIE 2
 
MŚP mogą uzyskać wsparcie z następujących produktów finansowych:
 
Mikropożyczka
 
Parametry produktu:   wartość pożyczki: do 100 tys. zł (nie więcej niż 25 tys. EUR)
okres spłaty do 5 lat
karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe
 
Dla kogo:  mikro lub małe przedsiębiorstwa (średnie przedsiębiorstwa
– finansowanie dla średnich przedsiębiorstw możliwe jest do 31 grudnia 2020 r. w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19)
Cel: przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 
Pożyczka Rozwojowa
 
Parametry produktu: wartość pożyczki pow. 100 tys. do 500 tys. zł
okres spłaty do 7 lat
karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe
 
Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Cel: przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 
Pożyczka Inwestycyjna
 
Parametry produktu:    wartość pożyczki pow. 500 tys. do 2 mln zł
okres spłaty do 10 lat
karencja w spłacie kapitału od 8 do 12 miesięcy
oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe
 
Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Cel: przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
 
Mała Pożyczka Inwestycyjna
 
Parametry produktu:       wartość pożyczki: do 500 tys. zł
okres spłaty: do 7 lat
karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
oprocentowanie: rynkowe i preferencyjne
 
Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Cel: przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
 
Poręczenie
 
Kwota jednostkowego poręczenia: do 2 mln zł (max. 80% kwoty kredytu)
Termin obowiązywania poręczenia: do 7 lat
 
Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe/rynkowe               
Cel: kredyty objęte poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa, finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 
Jakie są ułatwienia JEREMIE 2, w związku z COVID-19?
 
Niezależnie od powyższego, w przypadku JEREMIE2 (preferencyjne pożyczki i poręczenia dla MŚP) w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo:
-    możliwość zastosowania dodatkowej karencji w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem obecnego okresu finansowania, zarówno dla pożyczek już udzielonych, jak i nowych
 -   możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania – do 4 miesięcy (kapitał i odsetki)
-    możliwość wydłużenia terminu obowiązywania poręczeń o okres analogiczny do wydłużenia okresu spłaty kredytów w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, nie dłuższy niż 12 miesięcy
-    finansowanie produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych
-    finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas.
 
W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i dalszą możliwą zmianą parametrów wsparcia, przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z pośrednikami finansowymi lub Bankiem Gospodarstwa Krajowego - JEREMIE2 
 
Gdzie można zgłosić się?
 
Udzielaniem pomocy zajmują się pośrednicy finansowi:
 
Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Konsorcjum Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
Poręczenie
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
 
Mała Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Inwestycyjna
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie,
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.,
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Cech Rzemiosł Różnych.
 
Liczby nie kłamią!
Jak dotąd, podpisano łącznie 2725 umów z wielkopolskimi przedsiębiorcami na łączną kwotę ponad 502 mln zł, z czego 404,2 mln zł to środki WRPO 2014+ .
 
Zawarto:
2328 umów pożyczki o łącznej wartości ok. 403 mln zł,
397 umów poręczenia o wartości 99,1 mln zł, dzięki którym przedsiębiorcy pozyskali dodatkowy kapitał w wysokości 194,3 mln zł.
Dane z 28 kwietnia 2020 roku.