Parlament Hanzeatycki

Parlament Hanzeatycki został założony we wrześniu 2004 roku z inicjatywy organizacji wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP) w regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego mieści się w Hamburgu. Jego misją jest zacieśnienie I pogłębienie ponadnarodowej współpracy pomiędzy izbami, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i uniwersytetami na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Jako organizacja non-profit, Parlament Hanzeatycki działa na rzecz rozwoju MŚP w zakresie zarządzania, innowacyjności, rozwoju i integracji biznesowo – społecznej. Członkami stowarzyszenia jest ponad 50 izb przemysłowo handlowych, izb rzemieślniczych, uniwersytetów oraz innych instytucji, które wspierają działalność małych i średnich przedsiębiorstw w nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego, ale także innych państw europejskich (Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Białoruś, Ukraina, Węgry). 
 
Parlament Hanzeatycki prowadzi działania na rzecz: 
wzmocnienia konkurencyjności ekonomicznej regionu Morza Bałtyckiego i nawiązania intensywnej współpracy pomiędzy uniwersytetami, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu; 
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła, szczególnie poprzez projekty ponad graniczne i współpracę międzynarodową; 
promowania szkolenia zawodowego, lepszego kształcenia kadr kierowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach w formie dualnych studiów licencjackich, kształcenia poprzez pracę, kursów, szkoleń oraz kształcenia podyplomowego; 
kontynuacji rozwoju ekonomicznego 
dalszy rozwój ekonomicznego i kulturowego rozwoju w części regionu Morza Bałtyckiego, jak również wspieranie wymiany doświadczeń wzmacniających rozwój regionu
 
Parlament Hanzeatycki prowadzi prace badawcze na poziomie europejskim, kierując się najbardziej aktualnymi potrzebami przedsiębiorców i trendami rynkowymi. W ramach prowadzonych projektów oraz na bazie integracji i współpracy międzynarodowej Parlament Hanzeatycki wypracowuje uniwersalne rozwiązania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z których może skorzystać każdy przedsiębiorca i które może dostosowywać do własnych potrzeb, możliwości i warunków. 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego od roku 2009. W Polsce, poza WIR w Poznaniu, członkami organizacji są:
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku,
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,
Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,
Izba Rzemieślnicza w Łodzi,
Izba Rzemieślnicza w Opolu,
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, 
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie,
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku,
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie,
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.