Ozdobne świadectwo czeladnicze

Ozdobne świadectwo czeladnicze można zamówić w Wydziale Oświaty Izby, przesyłając zamówienie na dokument i dokonując opłaty w wysokości 140 zł na niżej podany rachunek bankowy. W tytule opłaty należy podać: imię i nazwisko, rodzaj egzaminu (egzamin czeladniczy), datę egzaminu, zawód oraz adres do wysyłki.
Należy zaznaczyć również sposób odbioru zamówienia (osobisty lub za pośrednictwem poczty). Zamówienie można przysłać listownie, dołączając kserokopię dowodu wpłaty lub elektronicznie na adres: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl załączając dowód wpłaty.
Czas oczekiwania na dokument wynosi do 8 tygodni.
Nr rachunku bankowego: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699
Uwaga! Ozdobne świadectwa czeladnicze wystawiane są osobom, które zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Ozdobne świadectwo czeladnicze nie są dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Do pobrania:

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony