Oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na podstawie wykonywania pracy w zawodzie zobowiązane są złożyć zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu.