Ogólnopolski Turniej Cukierniczy

                                           

 

 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy jest Turniejem trójstopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.
Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego w latach 2023-25 jest sfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.
XXVI Turniej Cukierniczy:

Szczegóły na stronie: www.zsps.poznan.pl

 

2023 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,xxvi-ogolnopolski-turniej-cukierniczy-final.html

2024 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,laureaci-turnieju-cukierniczego.html

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony