Ogólnopolski Turniej Cukierniczy

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy jest Turniejem trójstopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl  

2021

https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,ogolnopolskie-turnieje-spozywcze-1.html