Oborniki Wielkopolskie

Cech Rzemiosł Różnych
64-600 Oborniki Wlkp.

ul. Ogrodowa 5
tel./fax 61 296 06 58

e-mail: biuro@oborniki.icech.pl

www.oborniki.icech.pl