Murowana Goślina

Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców
62-095 Murowana  Goślina 
Pl. Powstańców Wlkp.13
tel. 61 812 20 50
 

 

Wykaz spółdzielni rzemieślniczych 
 

 

Wielobranżowa

Pl. Powstańców 13

62-095 Murowana Goślina
tel. 727 793 709