Konkursy i turnieje

Izba jest współorganizatorem następujących konkursów do udziału, w których wszystkich gorąco zachęcamy:

 

Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników młodocianych

 

Konkurs organizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy i  przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim.Etap regionalny Konkursu organizują wspólnie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy współpracujący z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Finał konkursu odbywa się w Warszawie w kategorii  indywidualnej i drużynowej. Uczestnicy odpowiadają pisemnie na 70 pytań testowych z zakresu: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

 

Konkurs organizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu. Współorganizatorami Konkursu są Izby Rzemieślnicze z Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp. i Szczecina. Konkurs adresowany jest do uczniów fryzjerstwa i stanowi jednocześnie eliminacje do startu w Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego Juniorów. Uczestnicy konkursu prezentują umiejętności, wykonując zadania obejmujące zarówno dział damski jak i męski.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu: www.crr.com.pl

 

 Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego

 

Konkurs jest ogólnopolską imprezą organizowaną nieprzerwanie od 1992 roku przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Zawodnicystartują w dwóch kategoriach: Juniorzy- młodzi fryzjerzy w wieku do 21 lat (zawodników zgłaszają izby rzemieślnicze, cechy, szkoły oraz inne instytucje i organizacje) i Seniorzy- osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają tytuł czeladnika lub równorzędny, bądź dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer.Uczestnicy konkursu prezentują umiejętności, wykonując zadania obejmujące zarówno dział damski jak i męski w konkurencjach indywidualnych i grupowych.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu: www.crr.com.pl

 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy jest Turniejem trójstopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl  

 

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa

 

Turniej przetwórstwa mięsa jest  Turniejem trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie  klas Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz inne osoby uczące się zawodu rzeźnik- wędliniarz (do lat 20). Tematyka Turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzonych o literaturę zawodową. Celem turnieju jest podniesienie rangi zawodu, pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, nawiązanie współpracy   i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl  

 

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

 

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki jest Turniejem trzystopniowym (etap szkolny, okręgowy – wojewódzki i ogólnopolski), w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz. Celem Turnieju jest zaprezentowanie przez uczniów umiejętności nabytych podczas praktycznej nauki zawodu, poprzez wykonanie wyrobów tradycyjnych, oraz eksponatu artystycznego – wystawienniczego zgodnych z regulaminem Turnieju.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl