Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i BHP

Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników młodocianych

 

Konkurs organizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy i  przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Etap regionalny Konkursu organizują wspólnie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy współpracujący z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Finał konkursu odbywa się w Warszawie w kategorii  indywidualnej i drużynowej. Uczestnicy odpowiadają pisemnie na 70 pytań testowych z zakresu: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.