Egzamin mistrzowski - POPRAWA

Do egzaminu poprawkowego należy złożyć:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - pobierz
  • Dowód opłaty  - pobierz

Wysokość opłat egzaminacyjnych i manipulacyjnych znajdziesz na stronie:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,oplaty.html

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony