Egzamin mistrzowski - POPRAWA

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - pobierz
  • Klauzula informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego - pobierz
  • Zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu (otrzymane w dniu egzaminu)
  • Dowód opłaty  - pobierz

Wysokość opłat egzaminacyjnych i manipulacyjnych znajdziesz na stronie:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,oplaty.html