Historia Izby w latach

1900 r.  W Poznaniu powstaje Niemiecka Izba Rzemieślnicza
 
9 maja 1919 Na podstawie rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, która sprawuje w tym czasie władzę w wyzwolonej części Wielkopolski rozwiązuje się niemiecki skład Izby Rzemieślniczej. Zostaje powołany Komisarz Izby Rzemieślniczej, któremu zleca się rozpisanie wyborów do władz Izby
 
19.10.1919 W tym dniu odbywają się pierwsze w niepodległej Polsce wybory do Zarządu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 
1923 r.  Izba obejmuje zasięgiem swej działalności 25 powiatów woj. poznańskiego. Pod koniec roku podlega jej 329 cechów zrzeszających 12668 rzemieślników.
 
1936 r.  Wybudowano Dom Rzemieślnika
 
1937 r. Na terenie działania Izby Rzemieślniczej w Poznaniu prowadzi działalność gospodarczą ok. 33 tysiące zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w 500 cechach 
 
1939 - 1945  Okres okupacji hitlerowskiej. Odsunięto większość polskich rzemieślników od swoich zakładów pracy, część właścicieli wysiedlono, część pracowała jako siła najemna. 

Budynek Izby zostaje zbombardowany | fot. 1 |  fot. 2 |  fot. 3 |  fot. 4 |
 
1945 - 1948  Po wojnie odbudowuje się zniszczone i rozgrabione warsztaty. Liczba zakładów rzemieślniczych wzrosła do ok. 20,5 tysiąca.
 
1949 - 1954 Następuje drastyczny spadek liczby zakładów powstały w wyniku polityki gospodarczej ówczesnych władz, polegającej na kolektywizacji i uspołecznianiu własności prywatnej tzw. plan 6 letni. W 1954 r. istnieje już tylko 12 tysięcy warsztatów rzemieślniczych.
 
1989 r.  Ustawa o działalności gospodarczej. Równość wszystkich podmiotów gospodarczych wobec prawa, swoboda wyboru w zakresie zrzeszania się zakładów rzemieślniczych w cechach, cechów i spółdzielni rzemieślniczych w izbach rzemieślniczych
 
1999 r. Jubileusz 80-lecia Izby. W obchodach wziął udział Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Nowelizacja Ustawy o rzemiośle
 
2002 r. Zmiana nazwy - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Otrzymaliśmy Certyfikat PN ISO 9002:1996. Zostaliśmy członkiem Krajowego Systemu Usług.
 
2004 r. Otrzymaliśmy Certyfikat PN EN ISO 9001:2001

 

2006 r. Został otwarty Punkt Konsultacyjny działający w ramach Krajowego Systemu Usług


2009 r. 1 stycznia uruchomienie w WIR punktu informacyjnego Europe Direct - Poznań

 

2010 r.  W grudniu WIR uzyskała certyfikat systemu zarządzania Jakością ISO 9001:2009 nadany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o.

 

2013 r. WIR zrzesza 45 cechów i 11 spółdzielni rzemieślniczych, w cechach zrzeszonych  jest 5.658 zakładów rzemieślniczych, w tym 4.426 szkoli pracowników młodocianych

 

2019 r. 100-lecie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu