Europejski staż zawodowy uzupełnieniem wiedzy nabytej w Polsce

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu realizuje projekt z Programu ERASMUS + KA1 – Mobilność edukacyjna pt. : ”Europejski staż zawodowy uzupełnieniem wiedzy nabytej w Polsce”.

Projekt dotyczy realizacji sześciu 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach stolarz, instalator sanitarny, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer.

Organizacjami współpracującymi w ramach projektu są: Zespół Szkół Ochrony Środowiska
w Lesznie (ZSOŚ), Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu (ZSB), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnym nr 3 w Gnieźnie (ZSP),  Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu (ZSZ) oraz Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu (ZSO).

Staż dla uczniów fryzjerstwa oraz mechaniki i elektromechaniki pojazdowej odbędzie się
w terminie od 02-22.10.2016 r. kolejno w Centrum Kształcenia w Götz należącym do Izby Rzemieślniczej w Poczdamie oraz w Centrum Kształcenia w Hennickendorf przy Izbie Rzemieślniczej  we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.

Uczniowie instalatorstwa sanitarnego oraz druga grupa fryzjerów zrealizują staże kolejno
w terminach 07-27.05.2017 oraz 14.05-03.06.2017  w Centrach Kształcenia w Grossenhain  przy Izbie Rzemieślniczej w Dreźnie oraz w Centrum Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą przy Izbie Rzemieślniczej  we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.   

Natomiast ostatnie dwie grupy mechaników pojazdowych i stolarzy odbędą staże w terminach 01-21.10.2017 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf przy Izbie Rzemieślniczej  we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia oraz od 08-28.10.2017 w Centrum Kształcenia w Wiesbaden należącym do Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

  • skorzystają z potencjału technicznego niemieckich centrów kształcenia;
  • pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu;
  • poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
  • będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego;
  • uzyskają na zakończenie dokument „Europass Mobilność”, który ułatwi znalezienie zatrudnienia

Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Osoby zainteresowane stażami mogą kierować zapytania do następujących osób
z  poszczególnych szkół:

- ZSP    nr 3 w Gnieźnie      Pan   Roman Biskupski       tel. (61) 426 31 53

- ZSB    w Poznaniu              Pana Macieja Jóźwiaka       tel. (61) 661 88 88

- ZSOŚ w Lesznie                 Pani  Grażyna Mielnik        tel. (65) 529 95 34

- ZSO   w Poznaniu              Pani Grażyna Łakomiec      tel. (61) 851 03 04

- ZSZ    w Gostyniu              Pan Maciej Marcinkowski  tel. 655 720 594