CEIDG - filmy

Związek Rzemiosła Polskiego, z udziałem środków Rady Dialogu Społecznego, przygotował spot promujący dialog społeczny oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. Jakie będzie miejsce polskich kwalifikacji rzemieślniczych w Europie? Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczy w procesie budowania zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce i jest aktywnym uczestnikiem debaty społecznej wokół Polskiej Ramy Kwalifikacji. ZRP podkreśla zarówno długą tradycję polskiego rzemiosła, bardzo efektywny jeśli chodzi o zatrudnienie kształcenie w systemie dualnym, a także pielęgnowanie unikalnych kwalifikacji, które zdobywa niewielka liczba osób.

 

ZRP Animacja CEIDG - wersja skrócona

 

ZRP Animacja CEIDG