Blacharz

Kto w dzieciństwie nie lubił skakać po drzewach? O dachach można było pomarzyć. Wybierając ten zawód, może będziesz mógł spełnić swoje marzenia? Na placu budowy, przy konstrukcji wielkich hal, magazynów pracuje wielu fachowców budownictwa. Jednym z nich jest blacharz budowlany. Zajmuje się on wykonywaniem, naprawą oraz konserwacją pokryć dachowych wykonanych z blachy.
 
Kompetencje miękkie  istotne w  pracy
rzetelność, odpowiedzialność, cierpliwość, dokładność, wytrwałość, umiejętność ścisłego przestrzegania reguł wykonywania pracy, wyobraźnia przestrzenna
Predyspozycje zdrowotne
dobra kondycja fizyczna, dobry wzrok, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawne dłonie i palce
Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu
lęk wysokości