Na początku października 2008 roku, w ramach Programu „Leonardo da Vinci”, Związek Rzemiosł" />