CENTRA WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W WIELKOPOLSCE

 

 

 

 

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 oraz wytyczne zawarte w dokumencie Europa 2020, zakładają między innymi inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający potrzebom i zasobom na rynku pracy w poszczególnych powiatach i regionach. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy stała się podstawą do analiz i dyskusji o powiązaniu systemu kształcenia zawodowego z rynkiem zatrudnienia, czego wynikiem jest wniosek, że nie ma odwrotu od dualnego kształcenia zawodowego.

 

Strategia ta przyczyniła się do powołania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, które działają na terenie całej Wielkopolski, a swoje siedziby mają w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

 

 

Misją Centrów jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy.

 

Wizją Centrów jest kreowanie szkolnictwa zawodowego i dualnego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, które daje możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.

 

Wieloczynnikowe zadania postawione przed Centrami mają stworzyć dogodne warunki do współpracy z pracodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie branżowe, cechami rzemiosł i urzędami pracy, które pozwolą na utworzenie portalu informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie Województwa Wielkopolskiego.

 

Centra współpracują m.in. z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, Samorządami Terytorialnymi, Izbami Gospodarczymi, lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami edukacyjnymi, urzędami pracy, organizacjami pracodawców, instytucjami otoczenia biznesu.

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego współorganizują szkolenia m.in. dla pedagogów i doradców zawodowych, bezpłatne konsultacje z doradcami zawodowymi dla uczniów, rodziców oraz pedagogów szkolnych, tworzą kluby doradców zawodowych.

Do zadań Centrów należy również promocja - na terenie całej Wielkopolski, kształcenia zawodowego poprzez udział oraz współorganizację m.in. takich wydarzeń jak: targi edukacyjne, targi pracy, targi gospodarcze, Wielkopolski Piknik Zawodowy, Noc Zawodowców oraz wiele innych.

 

W odniesieniu do bieżącej sytuacji na rynku pracy powstanie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego to wartość dodana w perspektywie przyszłych lat aktywności zawodowej dla wielu młodych ludzi, jak również partner do współpracy dla przedsiębiorców i instytucji wspierających rynek pracy i gospodarkę lokalną.

 

 

Poniżej linki przekierowujące do kalendarza wydarzeń każdego Centrum

 

CWRKDiZ Poznań

 

CWRKDiZ Leszno

 

CWRKDiZ Konin

 

CWRKDiZ Piła

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony