CENTRA WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W WIELKOPOLSCE

 

 

 

 

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 oraz wytyczne zawarte w dokumencie Europa 2020, zakładają między innymi inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający potrzebom i zasobom na rynku pracy w poszczególnych powiatach i regionach. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy stała się podstawą do analiz i dyskusji o powiązaniu systemu kształcenia zawodowego z rynkiem zatrudnienia, czego wynikiem jest wniosek, że nie ma odwrotu od dualnego kształcenia zawodowego.

 

Strategia ta przyczyniła się do powołania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, które działają na terenie całej Wielkopolski, a swoje siedziby mają w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

 

 

Misją Centrów jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy.

 

Wizją Centrów jest kreowanie szkolnictwa zawodowego i dualnego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, które daje możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.

 

Wieloczynnikowe zadania postawione przed Centrami mają stworzyć dogodne warunki do współpracy z pracodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie branżowe, cechami rzemiosł i urzędami pracy, które pozwolą na utworzenie portalu informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie Województwa Wielkopolskiego.

 

Centra współpracują m.in. z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, Samorządami Terytorialnymi, Izbami Gospodarczymi, lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami edukacyjnymi, urzędami pracy, organizacjami pracodawców, instytucjami otoczenia biznesu.

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego współorganizują szkolenia m.in. dla pedagogów i doradców zawodowych, bezpłatne konsultacje z doradcami zawodowymi dla uczniów, rodziców oraz pedagogów szkolnych, tworzą kluby doradców zawodowych.

Do zadań Centrów należy również promocja - na terenie całej Wielkopolski, kształcenia zawodowego poprzez udział oraz współorganizację m.in. takich wydarzeń jak: targi edukacyjne, targi pracy, targi gospodarcze, Wielkopolski Piknik Zawodowy, Noc Zawodowców oraz wiele innych.

 

W odniesieniu do bieżącej sytuacji na rynku pracy powstanie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego to wartość dodana w perspektywie przyszłych lat aktywności zawodowej dla wielu młodych ludzi, jak również partner do współpracy dla przedsiębiorców i instytucji wspierających rynek pracy i gospodarkę lokalną.

 

 

Poniżej linki przekierowujące do kalendarza wydarzeń każdego Centrum

 

CWRKDiZ Poznań

 

CWRKDiZ Leszno

 

CWRKDiZ Konin

 

CWRKDiZ Piła