Od 7 do 15.06.08 zapraszamy do Poznania na XXXIII Jarmark Świętojański – przez te dziewięć dni Stary Rynek należeć będzie do kupców, rzemieślników i artystów. " />