Efektywne sprzedawanie

23 Październik 2020, wyświetleń: 629,

Szkolenie online


 

 

 SZKOLENIE ONLINE: EFEKTYWNA SPRZEDAŻ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

Organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Data szkolenia: 04.11 - 06.11.2020
Czas szkolenia online: 10:00 – 14:00
Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 14:00 – 18:00

 

Ważne!
Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:
•    sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
•    sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
•    arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem. Dodatkowo każdego dnia 1h doradztwa

 

DZIEŃ I – WARSZTATU ONLINE 4H + ZDALNA, INDYWIDUALNA PRACA UCZESTNIKA SZKOLENIA 4H

 

I. DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY:

 

1.1 Istota ustalenia strategicznych klientów (grup celu) firmy/produktu.

1.2 Etapy procesu skutecznej sprzedaży:

- Klasyfikowanie i przeszukiwanie

- Powitanie i nawiązanie kontaktu

- Określenie potrzeb klienta

- Prezentacja produktu

- Pokonywanie zastrzeżeń

- Finalizacja

- Posprzedażowe warunki sprzedaży.

1.3 Tajniki technik sprzedaży

- Rodzaje technik sprzedaży

- Zastosowanie technik w negocjacjach – ćwiczenie w małych grupach

 

II. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY - praca indywidualna, zdalna Uczestnika

 

2.1 Cechy, zachowania i umiejętności dobrego handlowca.

2.2 Komunikacja werbalna.

2.3 Komunikacja niewerbalna.

 

DZIEŃ II –WARSZTATU ONLINE 4H +ZDALNA, INDYWIDUALNA PRACA UCZESTNIKA SZKOLENIA 4H

 

III. EFEKTYWNE METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W ODPOWIEDNICH ETAPACH SPRZEDAŻY

 

3.1 Analiza potrzeb klienta

- Metody badania potrzeb klienta.

- Formułowanie pytań zamkniętych, otwartych.

3.2 Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie.

3.3 Model PCK

 

IV. UTRZYMYWANIE RELACJI Z KLIENTAMI, W TYM ANALIZA POSPRZEDAŻOWA - praca indywidualna, zdalna Uczestnika 

 

4.1 Analiza posprzedażowa

4.2 Walka z rutyną w sprzedaży

 

V. TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ


5.1 Zachowania asertywne

5.2 Radzenie sobie z presją i manipulacją

5.3 Praca nad emocjami

 

DZIEŃ III –WARSZTATU ONLINE 4H +ZDALNA, INDYWIDUALNA PRACA UCZESTNIKA SZKOLENIA 4H

 

VI. TELEMARKETING

 

6.1 Zasady skutecznego telemarketingu

6.2 Przygotowanie skryptu rozmowy telemarketingowej

 

VII. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

Cel szkolenia:

 

 

 

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży, budowania relacji z klientem, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej, pracy z trudnym klientem, zamknięcia sprzedaży.

 

Celem szkolenia  jest  przede  wszystkim  przygotowanie  uczestników  szkolenia  do  owocnej  pracy  z klientem, których efektem jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna – sprzedaży.

 


Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności wykonywania zadań profesjonalnego sprzedawcy obejmujących m.in.: zachowanie się w kontaktach z klientami i współpracownikami zgodnie z zasadami savoir – vivre’u biznesowego oraz normami etycznymi i estetycznymi, prowadzenia rozmów z klientem z wykorzystaniem aktywnych technik sprzedaży, prezentowania pozytywnej postawy; przeprowadzania analizy sytuacyjnej firmy i otoczenia, opracowania planu działania, prowadzenia sprzedaży i postępowanie na wypadek zgłoszonych niezgodności z umową, pozyskania lojalnych klientów.

 

 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27.10.2020 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu)

drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 61 859 35 26.

 


Ankieta