„Nauka w rzemiośle jako szansa na zdobycie kwalifikacji i znalezienie pracy”

13 Luty 2015, wyświetleń: 3745,

Konin. Leszno, Piła, Poznań


Cykl konferencji skierowanych do doradców zawodowych i pedagogów

 

W dniach od 9-12 lutego 2015 r. odbyły się w Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu regionalne konferencje poświęcone kształceniu zawodowemu realizowanemu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w systemie dualnym. W trakcie konferencji zaprezentowano doradcom zawodowym i pedagogom rzemieślniczy system przygotowania zawodowego, zawody, w których możliwe jest potwierdzenie kwalifikacji, a także możliwości znalezienia firm, które przyjmują uczniów na zajęcia praktyczne.

 

Nauka zawodu w rzemiośle jest ważnym elementem systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w którym obecnie szkoli się około 12 000 młodocianych pracowników. Absolwenci nauki zawodu po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwa czeladniczego, mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym, a zdobyte kwalifikacje zawodowe pozwalają im bezpośrednio po ukończeniu nauki płynnie funkcjonować na rynku pracy. Podjęcie nauki w małej rzemieślniczej firmie daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności praktycznych, które są najbardziej potrzebne w przyszłej pracy.

 

Działaniem tym pragnęliśmy zachęcić do upowszechniania informacji o realizacji przygotowania zawodowego w rzemiośle wśród młodych ludzi i przyczynić się do wzrostu zainteresowania nauką zawodu.

 

Iwona Derda

 

 

 

PREZENTACJA DO POBRANIA


Podobne tematy dla tagów: edukacja,gimnazjaliści,wybór zawodu,preorientacja zawodowa,nauka w rzemiośle,

Zapraszamy na Targi Edukacyjne
Targi Edukacyjne
Z myślą o potencjalnych uczniach
Targi Edukacyjne 15-17.03.2013
Targi Edukacyjne 15-17.03.2013
XI Rawickie Targi Edukacyjne oraz Targi Pracy.
Z myślą o przyszłych uczniach zawodu
Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli

Ankieta