W piątek 10 grudnia 2010 odbyło się spotkanie Starszych Cechów i Kierowników Biur Cechów poświęcone problematyce oświatowej. Obecny na tym spotkaniu Prezes Jerzy Bartnik przekazał inform" />