Spotkanie adresowane do branży budowlanej.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 4 kwietnia 2013 r. o godzinie 12:00 odbyło się spotkanie adresowa" />