Uwaga wszyscy plecionkarze

30 Maj 2022, wyświetleń: 1645,

Rozpoczął się nabór na II Mistrzostwa Polski w Wyplataniu


Rozpoczął się nabór na II Mistrzostwa Polski w Wyplataniu i egzaminy mistrzowskie oraz czeladnicze w zawodzie koszykarz-plecionkarz.
Z radością informujemy o naborze na II Mistrzostwa Polski w Wyplataniu, które są nową odsłoną organizowanego cyklicznie Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego im. Jana Bartosiewicza.
W Mistrzostwach mogą wziąć udział również osoby niepełnosprawne, amatorzy i hobbyści.
Nowa formuła przewiduje dwudniową rywalizację w pięciu kategoriach:
• Kosz
• Galanteria
• Tradycyjna forma dekoracyjna
• Abstrakcyjna forma dekoracyjna
• Plecionki z materiałów syntetycznych i wysoce przetworzonych
Szczegółowe informacje na temat zasad naboru, wymagań stawianych pracom w poszczególnych kategoriach, przebiegu Mistrzostw oraz odpowiedzi na wiele innych pytań znajdą Państwo w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z nim przed wypełnieniem karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypełnić (DRUKOWANYMI LITERAMI), własnoręcznie podpisać, zeskanować i przesłać na adres e-mail: zgloszenie@plecionkarze.pl
Regulamin wraz kartą zgłoszeniową dostępny na stronie:
https://plecionkarze.pl/blog/nabor-ogolnopolskiego-konkursu-plecionkarskiego-im-jana-bartosiewicza/
Udział w Mistrzostwach jest obligatoryjny dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w międzynarodowym konkursie plecionkarskim, podczas IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2023 r. Zdobywcy miejsc I-III w każdej kategorii, będą mieli pierwszeństwo podczas zapisów. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru pozostałych uczestników oraz ustalenia limitu miejsc w konkursie festiwalowym. W ten sposób zostanie wyłoniona reprezentacja Polski na ten Prestiżowy Konkurs Międzynarodowy. Dla uczestników, którzy zostaną przyjęci, wyślemy Program Mistrzostw wraz z planem pobytu. Zapraszamy!


Z przyjemnością  informujemy również, że w wyniku współpracy  z Wielkopolską  Izbą  Rzemieślniczą w Poznaniu  i Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu, została podjęta decyzja, iż w ramach planowanego Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego im. Jana Bartosiewicza, który odbędzie się w dniach 05.08. – 07.08.2022 r. na  II Mistrzostwach Polski w Wyplataniu  na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa  w Nowym Tomyślu, zostaną przeprowadzone dla osób zainteresowanych egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie koszykarz – plecionkarz.
Organizacja egzaminów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego im. Jana Bartosiewicza jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wielu uczestników Konkursu. Zaplanowaliśmy, iż praca konkursowa wykonywana przez osoby, które zgłoszą się do egzaminów, zostanie jednocześnie potraktowana jako praca egzaminacyjna w ramach etapu praktycznego egzaminu i poddana ocenie Komisji Egzaminacyjnej. W czasie Konkursu na terenie Muzeum zostanie  przeprowadzony również etap teoretyczny egzaminu składający się z części ustnej i pisemnej.
Osoby zainteresowane potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych i uzyskaniem świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego muszą spełniać warunki dopuszczenia do egzaminów określone w rozporządzeniu MEN. Pod poniższymi linkami można zapoznać się szczegółowo z wymaganiami.
Do egzaminu mistrzowskiego Izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z poniższych warunków:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,warunki-dopuszczenia-do-egzamin.html
Do egzaminu czeladniczego Izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z poniższych warunków:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,warunki-dopuszczenia-do-egzaminu.html
Kandydatów do egzaminów prosimy o złożenie dokumentów wraz z opłatą za egzamin do 31.05.2022 r. bezpośrednio do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
Pod poniższymi linkami można zapoznać się, jakie dokumenty należy złożyć:
Kandydaci na egzamin mistrzowski:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,wymagane-dokumenty-do-egzaminu-mistrzowskiego.html
Kandydaci na egzamin czeladniczy:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,wymagane-dokumenty-do-egzaminu-czeladniczego.html
Informacja o wysokości opłaty za egzamin mistrzowski i czeladniczy znajduje się na poniższej stronie:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,oplaty.html
Informatory dla kandydatów przystępujących do egzaminów można pobrać poniżej:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html
https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne-1.html
Ze względów organizacyjnych przeprowadzenie egzaminów podczas Konkursu będzie możliwe przy zgłoszeniu się minimum 10 osób. Uprzejmie prosimy kandydatów, by chęć przystąpienia do egzaminów zgłaszali na adresy: biuro@plecionkarze.pl lub oswiata@irpoznan.com.pl
Wszelkie pytania w zakresie egzaminów można kierować do Wydziału Oświaty Izby pod numer telefonu: 61 859 35 60.

 


Ankieta