Uprzejmie informujemy, że z Izby Rzemieślniczej w Lipsku otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Europejskich Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli „Denkmal, które " />