22 października 2007 r. w godz. 900 – 1700 w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55) odbędzie się seminarium szkoleniowe nt. „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa a Oc" />