Zapraszamy na KURS BHP

2017-09-22 00:00:00

Szkolenie dla pracodawców

 

 

 

 

 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJÄ„CYCH PRACOWNIKAMI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

 

Celem tego kursu jest aktualizacja i uzupeÅ‚nienie wiedzy wiedzy oraz umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie w ocenie wystÄ™powania zagrożeÅ„ wystÄ™pujÄ…cych w procesie pracy. 

 

Pracownicy PaÅ„stwowej Inspekcji Pracy podpowiedzÄ… miedzy innymi jak zapewnić  bezpieczne warunki pracy, jak chronić pracowników przed wypadkami. ZapoznajÄ… także z wybranymi regulacjami prawnymi i przepisami wykonawczymi 

 

Zapraszamy po więcej informacji na stronach oferujących szkolenia

 

treœæ zosta³a wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,zapraszamy-na-kurs-bhp.html