Spotkanie w sprawie egzaminowania w 2022

10 Listopad 2021, wyświetleń: 1559,

Relacja i materiały ze spotkania


W dniu 8.11.2021 r. odbyło się w formie zdalnej spotkanie dotyczące zmiany organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 r. zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. Spotkanie było adresowane do dyrektorów oraz opiekunów szkolenia praktycznego szkół branżowych I stopnia. Udział w nim wzięło ponad 190 osób głównie z Wielkopolski, ale również z jednostek współpracujących z Izbą i funkcjonujących na terenie sąsiadujących województw.
W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy zmiany przepisów prawa w zakresie organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników - uczniów trzecich klas szkół branżowych I stopnia w związku z wejściem w życie art. 44q ustawy o systemie oświaty.
Podczas spotkania poinformowaliśmy o nowej procedurze egzaminacyjnej, w szczególności o zmienionej rekrutacji kandydatów do egzaminu, terminach ich przeprowadzenia oraz możliwości wydania świadectwa ukończenia szkoły odpowiednio uczniowi, który przystąpił do egzaminu czeladniczego, będąc młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy - rzemieślnika, a w przypadku młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem do egzaminu zawodowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Przystąpienie przez uczniów do właściwych egzaminów jest bardzo istotne ze względu na fakt, iż warunkuje ono uczniowi uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, a pracodawcy daje prawo do ubiegania się o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia.
Nasze spotkanie obecnością zaszczycił Pan Zbigniew Talaga – Wielkopolski Wicekurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami i organizacjami rzemiosła w związku z wdrażaniem procedur umożliwiających sprawne przeprowadzenie egzaminów oraz wydanie świadectw ukończenia szkoły.
Dziękujemy za zainteresowanie tematem oraz udział.
Zgodnie z zapowiedzią poniżej udostępniamy link do nagrania ze spotkania oraz wyświetlane prezentacje multimedialne i filmy:
1) Link do nagranego spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=jUMl6L7pJ2s
2) Prezentacja pt. „Informacja nt organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników - uczniów III klas szkół branżowych I stopnia”,
3) Prezentacja pt. „Definicja rzemieślnika jako podmiotu realizującego przygotowanie zawodowe w rzemiośle według ustawy o rzemiośle”,
4) Materiał filmowy o działaniach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i zrzeszonych Cechach: https://www.youtube.com/watch?v=iXfiIff0Cn8
5)    Spot promujący naukę zawodu w rzemiośle: https://www.youtube.com/watch?v=cN2NyZE9sW4 

 


Ankieta