Wstrzymanie zawierania nowych umów o refundacje kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i niepewność czy zrealizowane zostaną już podpis" />