Przywrócone zajęcia praktyczne

2020-07-01 00:00:00

Młodociani wracają na praktyki

W nawiązaniu do pisma Komendanta Głównego OHP  z dnia 29.06.2020 r.  skierowanego do Wojewódzkich Komendantów, Dyrektorów CKiW, OHP i dalej,  Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w  informacji z dnia 26.06.2020 r. o:

przywróceniu  zajęć praktycznych u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami od 29 czerwca 2020 r.Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Wg informacji zawartych na stronie Komendy Głównej OHP z dnia 30.06 br. Komendant Główny OHP  zmienił swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie.

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,przywrocone-zajecia-praktyczne.html