Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

05 Październik 2021, wyświetleń: 523,

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(AML) w biurach rachunkowych
Waluta Wiedzy oraz Poznań Biznes Partner zapraszają  na bezpłatne szkolenie pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych. 
Zapraszamy pracowników i właścicieli biur rachunkowych
Podczas spotkania dowiesz się:
- dlaczego każde biuro rachunkowe, od 31.07.2021 r., jest instytucją obowiązaną 
- czy każde biuro rachunkowe musi wypełnić takie same obowiązki wskazane w ustawie o AML,
- jak powinny postępować osoby prowadzące/pracujące w biurze rachunkowym, aby przestrzegać przepisów ustawy o AML, a tym samym ustrzec się kar administracyjnych,
- jak należy się przygotować na kolejne zmiany, które wejdą w życie od 31.10.2021 r.
Termin: 18 października 2021 r., godz. 11:00 - 12:00 
Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom.
Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 
Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.
Szkolenie poprowadzi: Mirosława Zachaś-Lewandowska
Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo- doradczej "Waluta Wiedzy". Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, a także doradzam w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach. Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwami" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście cały czas aktualizuję swoją wiedzę
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację: https://app.evenea.pl/event/838689-4/

Ankieta