Projekt ROZWIŃ BIZNES

13 Październik 2021, wyświetleń: 448,

Leszno dla biznesu


Projekt zakłada objęcie 32 firm kompleksowym programem inkubacji, w ramach którego planowane jest:
* wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
* wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe.
Wnioski można składać do 22.10.2021 do godziny 15.00 - jeszcze do końca tego tygodnia pracownicy LCB nieodpłatnie sprawdzają wnioski!
Kto może otrzymać wsparcie?
Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw:
 • mikro, małych i średnich,
 • z siedzibą na terenie woj. wielkopolskiego,
 • niekorzystających wcześniej ze wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, w wyniku którego zawarta została umowa inwestycyjna lub inkubacji.
Preferowane będą:
 • działalności o charakterze innowacyjnym, w tym w szczególności wynikające ze współpracy z nauką,
 • przedsięwzięcia z obszaru regionalnych inteligentnych specjalizacji wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
 • prawidłowo przygotowane biznesplany wraz z potencjałem rozwoju biznesu,
 • doświadczenie i potencjał Uczestnika w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • działalności pozytywnie oddziałujące na zrównoważony rozwój,
 • projekty zgłaszane przez kobiety oraz preferujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • działalności z siedzibą w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie lub na obszarze rewitalizowanym miasta Leszna.    
Ile możesz otrzymać?
* GRANT 130: do 130 000 zł,
* GRANT 70: do 70 000 zł.
Wnioski można składać na jedną wybraną formę wsparcia: GRANT 130 lub GRANT 70.
GRANT 130 obejmuje:
 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 100 000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 30 000 zł.
GRANT 70 obejmuje:
 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 50 000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 20 000 zł.
Istnieje możliwość przesunięcia środków między kosztami dotyczącymi środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
Dofinansowanie wyniesie do 85% wysokości wsparcia netto, co oznacza, że wkład własny to15% wsparcia netto + 100% podatku VAT.
Więcej informacji na stronie:


Ankieta