Projekt dla MŚP

2020-11-03 00:00:00

Pracownicy z sektora budownictwa

 
Mi┼éo jest nam poinformowa─ç, i┼╝ KDK Info Sp. z o.o.  realizuje projekt „Kompetencje dla budownictwa" I i II edycja, który wspó┼éfinansowany jest ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzia┼éanie 2.21 „Poprawa zarz─ůdzania, rozwój kapita┼éu ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsi─Öbiorstw"
 
I edycja projektu realizowana jest w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021.
 
II edycja projektu realizowana jest w okresie od od 01.04.2020 do 30.09.2022.
 
Projekt jest skierowany do M┼ÜP oraz ich pracowników z sektora budownictwa (PKD F) z ca┼éej Polski.
 
Celem I edycji projektu jest podniesienie do ko┼äca czerwca 2021, zgodnie z potrzebami M┼ÜP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w nast─Öpuj─ůcych obszarach tematycznych:
− dekarz
− betoniarz-zbrojarz
− montowanie i rozbiórka szalunków ┼Ťciennych i stropowych
− kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym
− sporz─ůdzanie planów Bezpiecze┼ästwa i Ochrony Zdrowia
− umiej─Ötno┼Ťci w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)
 
Rekomendowanymi formami wsparcia s─ů szkolenia oraz studia podyplomowe.
 
Warto┼Ť─ç dofinansowania do us┼éug rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielan─ů przedsi─Öbiorcom.
Wysoko┼Ť─ç dofinansowania wynosi 80% kosztów us┼éugi.
W ramach projektu Przedsi─Öbiorcy mog─ů otrzyma─ç a┼╝ 16 000,00 z┼é  wsparcia na realizacj─Ö us┼éug rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.
 
Celem II edycji projektu jest podniesienie do ko┼äca wrze┼Ťnia 2022, zgodnie z potrzebami M┼ÜP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w nast─Öpuj─ůcych obszarach tematycznych:
−  Znajomo┼Ť─ç u┼╝ytkowa j─Özyka polskiego w┼Ťród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie;
−  Umiej─Ötno┼Ť─ç bezpiecznego pos┼éugiwania si─Ö narz─Ödziami i sprz─Ötem oraz narz─Ödziami z nap─Ödem u┼╝ywanym w robotach budowlano-monta┼╝owych powy┼╝ej 1KW;
−  Uprawnienia do pe┼énienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK;
−  Uprawnienia do pe┼énienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wy┼╝ej
Rekomendowanymi formami wsparcia s─ů szkolenia j─Özykowe – bran┼╝owe (w tym on-line) szkolenia zawodowe, specjalistyczne oraz zako┼äczone egzaminem pa┼ästwowym i uprawnieniami SEP oraz szkolenia prowadz─ůce do uzyskania uprawnie┼ä budowlanych w ograniczonym zakresie.
 
Warto┼Ť─ç dofinansowania do us┼éug rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielan─ů przedsi─Öbiorcom.
Wysoko┼Ť─ç dofinansowania wynosi 80% kosztów us┼éugi.
W ramach projektu Przedsi─Öbiorcy mog─ů otrzyma─ç a┼╝ 7 800,00 z┼é  wsparcia na jednego pracownika, przeznaczone na realizacj─Ö us┼éug rozwojowych.
 
Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiej─Ötno┼Ťci, wykorzystywane w pracy zawodowej, b─Öd─ů sprzyja─ç zwi─Ökszeniu zdolno┼Ťci adaptacyjnych M┼ÜP. Wp┼éynie to na ograniczenie barier równo┼Ťci p┼éci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczyni─ů si─Ö do poprawy sytuacji na rynku pracy (wi─Öksze szanse na lepsz─ů prac─Ö/awans/utrzymanie zatrudnienia).
 
Jak skorzystać z usług rozwojowych z dofinansowaniem?
Szczegó┼éowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji znajdziecie Pa┼ästwo na stronie internetowej: http://akademiabudowlana.com.pl/ oraz pod numerem telefonu 501 815 636.
Zapraszamy do kontaktu.
 
ZESPÓ┼ü PROJEKTU
„Kompetencje dla budownictwa"
biuro@akademiabudowlana.com.pl
tel. 501 815 636
KDK Info Sp. z o.o.  Al. Jana Paw┼éa II 25, 00-854 Warszawa
NIP: 9521870033 | KRS: 0000011193 | Kapitał Zakładowy: 183.000,00 PLN
S─ůd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
www.kdkinfo.pl
 
treťŠ zosta│a wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,projekt-dla-msp.html